Migamy – Język migowy

Studio nagrań

Studio nagrań

Studio nagrań

  1. Przygotowanie nagrań tłumaczonych na polski język migowy zgodnie z potrzebami usługobiorcy:
      • zdefiniowanie potrzeb klienta,
      • zapoznanie się z materiałami,
      • dopasowanie koloru tła,
      • nagranie tłumaczenia.
  2. Montaż nagranych filmów.

Zapraszamy do współpracy.