Migamy – Język migowy

Język migowy

Język migowy

Czym jest polski język migowy (PJM)?

Polski język migowy to naturalny język komunikacji osób Głuchych. Posiada własną gramatykę wizualno-przestrzenną, odmienną od gramatyki języka polskiego. Wokół niego powstała indywidualna Kultura Głuchych. Najlepszym sposobem zrozumienia zasad komunikacji osób Głuchych jest przebywanie w tym unikalnym środowisku. Należy jednak pamiętać, że każdy kraj ma inny język migowy. W PJM możemy przekazać praktycznie wszystko, własne lub czyjeś odczucia, emocje, a także najtrudniejsze zagadnienia naukowe. W wypowiedziach, czy też w tłumaczeniu nie ma ograniczeń.